HUH
8c4a84c74f5f1ec8b80c656ecf1c503

1. Profesionál:Donsen Enterprise je výrobný podnik riadený technológiou a kvalitou.Naším nosným tímom sú všetky technické zázemia, ktoré vzišli z predchádzajúceho tímu, ktorý sa zaoberá najmä výrobou plastových foriem.Pán Yang Xiaoyun, zakladateľ Donsen Enterprise, tiež začínal od výroby foriem a postupne sa vypracoval na výrobu plastových potrubných armatúr a ventilov.Preto poznáme uzly a pochopenie základnej technológie celého potrubného systému, čo poskytuje technickú záruku lepšieho poskytovania zaručených produktov zákazníkom.Mnohé z našich kvalitných tímov vyštudovali odborné metrologické vysoké školy, absolvovali základnú úroveň vzdelania a školenia a následne sa venovali kontrolnej činnosti.Pracujú svedomito a zodpovedne, spájajú teóriu s praxou a zákazníkom vedia poskytnúť záruku kvality.

2. Mladý:Máme profesionálny tím zahraničného obchodu s takmer 20 členmi. Všetci vyštudovali zahraničný obchod, angličtinu a medzinárodný obchod.V období po 80-tych a po 90-tych rokoch je priemerný vek pod 35 rokov. Starí obchodníci v tíme pracujú v podnikoch zahraničného obchodu viac ako 10 rokov a viac ako 10 rokov pracujú v spoločnosti Donsen. .Majú veľmi vysokú lojalitu a koncepciu služieb voči spoločnosti a zákazníkom.

3. Vitalita: Po takmer 20 rokoch vývoja má Donsen Company, pán Yang Xiaoyun, predseda spoločnosti, mladú mentalitu, miluje učenie, neustále inovuje a je plný vitality. Spoločnosť sa naďalej vyvíja, produkty neustále inovujú, priemyselný reťazec je stále dokonalejší.

4. Iinovácia: Použite potrubné tvarovky a ventilové produkty vyrobené spoločnosťou Donsen Enterprise, aby vaše potrubné tvarovky boli bez starostí!Naše potrubné armatúry a ventily je možné bezpečne zladiť s podobnými kvalifikovanými potrubiami vyrobenými vo vašej továrni alebo na trhu, takže sa nemusíte obávať o kvalitu a bezpečnosť potrubných armatúr a ventilov!

Na základe profesionálneho technického tímu a zrážania technológie máme hĺbkový výskum potrubných armatúr a ventilov v rôznych oblastiach.

Sami študujeme implementačné štandardy produktov rôznych krajín, kreslíme si vlastné obrázky, analyzujeme svoje vlastné, vyvíjame vlastné modely, testujeme svoje vlastné a neustále inovujeme.Preto môžeme pochopiť kľúčové body spolupráce rúr a tvaroviek a naďalej poskytovať bezpečnejšie, pohodlnejšie a inovatívnejšie tvarovky a ventily zákazníkom z celého sveta.

5. Ppotenciálny: Naša spoločnosť poskytuje predovšetkým zahraničným zákazníkom stabilnú kvalitu, bezstarostné popredajné potrubia, potrubné tvarovky a ventilové produkty.Medzi našich zákazníkov patria zámorské továrne, zámorskí dovozcovia a obchodníci.Po toľkých rokoch vývoja a prevádzky existujú zástupcovia série značky Donsen po celom svete a výrobky sa vyvážajú do viac ako 100 krajín a regiónov na piatich kontinentoch.Na čínskom miestnom trhu máme tiež vysokú viditeľnosť v oblasti zásobovania a odvodňovania stavebnej vody, zavlažovania šetriaceho vodu a máme našich agentov a predajcov vo viac ako 200 veľkých a stredne veľkých mestách na čínskom pevninskom trhu. výrazne prispeli k nášmu domácemu trhu!Zároveň s nami má mnoho európskych podnikov rovnakého priemyslu v Číne aj strategickú dodávateľskú spoluprácu!Verí sa, že vďaka synchrónnemu rozvoju a rastu doma aj v zahraničí budú Donsenove zajtrajšky lepšie a lepšie.