התאמת CPVC

התאמת ניקוז רצפה זהה HDPE

PE FITTING

התאמת דחיסה PP PN16

התאמת דחיסה PP

אביזרי דחיסה PP PN10

צינור PPR והתאמה עם נחושת

PPR PIPE&FITTING

PPR QUICK-Push FITTING