ฟิตติ้ง CPVC

ข้อต่อระบายน้ำ HDPE พื้นเดียวกัน

พีอีฟิตติ้ง

PP ข้อต่อฟิตติ้ง PN16

PP ข้อต่อฟิตติ้ง

PP ข้อต่อฟิตติ้ง PN10

ท่อ PPR & ข้อต่อทองแดง

ท่อพีพีอาร์&ฟิตติ้ง

PPR ข้อต่อสวมเร็ว